Jaostot

Naisjaoston vetäjänä toimii Mari Heimberg.

Kuntojaoston puheenjohtajana toimii Jari Turkki.

Nuorisojaoston vetäjänä toimii Otto Niinivirta.

Opintosihteerinä toimii Juha-Pekka Siltala.

Tiedot ryhmien toiminnasta ja tapahtumista löydät oikealla sijaitsevien linkkien alta.