Historia

Porvoon öljynjalostamon työntekijät ovat lähes puolen vuosisadan ajan olleet aitiopaikalla suomalaisen yhteiskunnan rajussa muutoskertomuksessa. Pokasahojen laulusta, karjankellojen kilkatuksesta ja lihasvoimaan pohjautuvasta työyhteiskunnasta on tehty raju harppaus bitti-informaation täyttämään jälkiteolliseen elämänmuotoon  vaikeasti hahmottuvaan, ja hankalasti hallittavaan globaaliin riskiyhteiskuntaan. Tässä prosessissa öljyn jalostaminen ei ole ollut pelkästään tapa hankkia toimeentuloa, vaan siihen on kytkeytynyt maailmanpolitiikkaa, ulkopolitiikkaa, kauppapolitiikkaa – kaikki tämä Sköldvikin jokapäiväisissä toiminnoissa huomaamatta läsnä olevana.

PÖT44 HISTORIIKKI
Historiikki julkaistaa useassa osassa pdf-formaatissa. Lataa historiikin osat niiden ilmestyttyä alla sijaitsevista linkeistä!


PÖT44 Historiikki osa 1 – Eri leireistä yhteiseen osastoon

PÖT44 Historiikki osa 2 – Suuren voimantunnon aikaa

Olla töissä öljynjalostamolla Sköldvikissä on samalla olla osana työmarkkinajärjestelmää, osana tulonjakopolitiikkaa, osaltaan kokemassa työn ja pääoman välistä jännitettä. Sen puolen erikoisosaaja paikkakunnalla on ammattiosasto, osana laajaa kansallista ja kansainvälistä ammattiyhdistysliikkeen kokemusta, tietotaitoa ja tulevaisuuden visioita.

Näin ajatellen on korkea aika ryhtyä kirjoittamaan Porvoon Öljynjalostamon Työntekijät ry :n historiikkia. Kyse kun ei ole vain siitä, että olisi oltu aitiopaikalla, vaan ammattiosasto edeltäjineen ja aktiiviset toimijat vuosikymmenien ajalta ovat olleet melkoisina asianosaisina.

Historiikki on tarkoitus toteuttaa nykyteknologian mahdollistamalla joustavalla tavalla; neljä- viisiosaisena kertomuksena, aineiston muovautuessa sarjan edetessä. Ensimmäinen kertomus johdattelee aikajaksoon 1960-luvulta ammattiosastojen yhteensulautumisen, PÖT 44 :n syntymävuoteen 1972. Ensimmäisessä kertomuksessa korostuu organisaationäkökulma; onhan tähän päivään kuljettu lukemattomien kokousten, erkaantumisten ja yhdistymissopimusten kautta. Tässäkään mielessä tämän päivän ay-jäsenyyteen sisältyvä “helppo elämä” ei ole lainkaan itsestäänselvyys.

Olen poiminut tekstiin edustavia näytteitä paikallisista pöytäkirjoista sekä pyrkinyt kertomaan – muotisanalla ilmaisten – ison kuvan kautta, miten paikalliset riennot kytkeytyvät laajempiin kokonaisuuksiin.

Aineisto täydentyy prosessin aikana muun muassa varhaisempien aikojen aktiivien haastatteluilla sekä muulla dokumenttiaineistolla. Sähköinen julkaisu tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden aloitteellisille osaston jäsenille ja muillekin PÖT :in kanssa tekemisissä olleille omia muistojaan. Kaksisuuntainen viestintä järjestyy helposti ottamalla ensiksi yhteyttä osaston toimihenkilöihin.

Eino Nykänen