Hallitus ja luottamusmiehet

Ammattiosaston hallitus

Hallitus koostuu puheenjohtajasta, kuudestatoista jäsenestä ja korkeintaan kuudestatoista varajäsenestä. Ammattiosaston puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan vuoden mittaiseksi toimikaudeksi kerrallaan ammattiosaston syyskokouksessa.

Hallitus kokoontuu yleensä parillisen viikon tiistaina käsittelemään ammattiosaston ajankohtaisia asioita ja päättämään mahdollisista tehtävistä toimenpiteistä. Kesäaikana tehtäviä hoitaa ammattiosaston työvaliokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, pääluottamusmiehet, jalostamon työsuojeluvaltuutettu ja taloudenhoitaja.

Hallituksen kokouksiin voi osallistua toimikunnan jäsenten lisäksi luottamusmiehet ja kutsuttaessa muitakin asiantuntijoita tai käsiteltävään asiaan liittyviä henkilöitä.

Katso hallituksen nykyiset jäsenet oikealla sijaitsevasta “Hallitus” -linkistä

Ammattiosaston luottamusmiehet

Ammattiosaston luottamusmiehet valitaan marras-joulukuussa ja heidän toimikautensa on kaksi vuotta.

Ehdokasasettelukokouksessa ehdotetaan pääluottamusmiestä ja varapääluottamusmiestä. Sama henkilö ei voi asettua ehdokkaaksi molempiin tehtäviin. Pääluottamusmies- ja varapääluottamusmiesvaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki työpaikalla työskentelevät TEAM-liittoon kuuluvat ammattiosaston jäsenet. Jos tehtäviin on vain yksi ehdokas, vahvistetaan valinta välittömästi. Jos ehdokkaita on useita, järjestetään työpaikalla valinnasta vaali.

Työosaston tai vuoronluottamusmiehen vaaleissa äänioikeutettuja ovat työosastoon tai vuoroon ja TEAM-liittoon kuuluvat ammattiosaston jäsenet. Jos tehtävään on vain yksi ehdokas, vahvistetaan valinta välittömästi. Jos ehdokkaita on useita, järjestetään työpaikalla valinnasta vaali.

Katso nykyiset luottamusmiehet oikealla sijaitsevasta “Luottamusmiehet” -linkistä