Esittely

Porvoon Öljynjalostamon Työntekijät ry on oman sopimusalansa suurin ammattiosasto. Muut osastot ovat naapurimme Pekeman Työntekijät ry, Nesteen Työntekijät ry Naantalin jalostamolta ja sitten vielä Maakaasutyöntekijät ry, jonka kotipaikka on Valkeala.

Yhteistä näille kaikille on se, että niillä joko on tai sitten on ollut työnantajaosapuolena Neste jossakin vaiheessa toimintaa. Tällä hetkellä Neste Oil Oyj on Porvoon ja Naantalin ammattiosastojen suurin työnantaja.

Toinen tämän sopimusalan ammattiosastoja yhdistävä tekijä on se, että ne kaikki lukivat samaa työehtosopimusta ja siihen olennaisena osana kuuluvaa palkkausjärjestelmää aina vuoden 2012 loppuun saakka. 1.1.2013 otettiin Neste Oilin ammattiosastoissa käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, jota ainakaan vielä ei noudateta kahdessa muussa osastossa vaan kysymys on ns. talokohtaisesta palkkausjärjestelmästä, jota noudatetaan vain Neste Oilin tuotantolaitoksilla alan sopimuksen piiriin kuuluviin työntekijöihin.

Tämä muutos on varmaankin osastomme toiminnassa tapahtuneista muutoksista suurin sitten perustamisen. Vanha järjestelmä otettiin aikoinaan käyttöön lähes samaan aikaan kun osastokin perustettiin ja oli käytössä yli neljä vuosikymmentä. Uuden järjestelmän käyttöönotto on parasta aikaa menossa ja kestää muutaman vuoden ennen kuin sen kaikki elementit toimivat niin kuin sitä tehtäessä ajateltiin niin työntekijä- kuin työnantajapuolella.

Yksi osastomme vahvuuksista on se, että toisena neuvotteluosapuolena on koko ajan ollut valtion enemmistöomistuksessa oleva yhtiö, jonka kanssa neuvotteleminen on ollut huomattavasti helpompaa kuin ulkomaalaisomistuksessa olevan, kasvottoman omistajan –tilanne, joka valitettavasti on arkipäivää monessa suomalaisessa yrityksessä tänä päivänä.

Osastomme toiminnasta kantaa vastuun osaston hallitus, jonka suuruus on sääntöjen sallima maksimi, kuusitoista jäsentä. Varamiehiä valitaan myös enintään kuusitoista kappaletta. Hallitus kokoontuu kesäkauden (kesä-, heinä- ja elokuu) ulkopuolella joka toinen viikko ja jokaisella jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä ammattiosaston hallitukselle.

Hallitus on myös se elin, jolle jäseniä pyydetään tekemään työehtosopimusten muutosesityksiä aina ennen sopimusneuvotteluja. Hallituksen on käsiteltävä jäsenen tekemät muutosesitykset ja päätettävä siitä lähetetäänkö ne edelleen liiton käsittelyyn.